تقدیر و تشکر خانواده مرحومه زرافشان کریمی از شرکت کنندگان

شاپ رام www.shoprom.ir

عشق آباد خبر
تقدیر و تشکر خانواده مرحومه زرافشان کریمی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع و ترحیم
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر


No votes yet.