تخریب منازل و آغول گوسفندان روستای #وکیل_آباد در اثر بارندگی

شاپ رام www.shoprom.ir

عشق آباد خبر
تخریب منازل و آغول گوسفندان روستای #وکیل_آباد در اثر بارندگی و سیل روز گذشته
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر


No votes yet.