بارندگی ۲۴ ساعت گذشه ایستگاه های اقلیم شناسی و

شاپ رام www.shoprom.ir

بارندگی ۲۴ ساعت گذشه ایستگاه های اقلیم شناسی و باران سنجی های شهرستان طبس
۹۷/۰۱/۲۸

چیروک: ۱۳٫۵ م.م
دیهوک: ۱۲٫۵ م.م
معدن پروده: ۹٫۵م.م
پیکوه: ۸ م.م
زنوغان: ۷ م.م
طبس: ۵٫۸ م.م
تپه طاق: ۵ م.م
ده محمد: ۴ م.م
خرو: ۳٫۵ م.م
عشق آباد: ۳٫۵ م.م
کلشانه: ۲ م.م
دهشور: ۱٫۴ م.م

@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@کانال عشق آباد خبر


No votes yet.