#در_همین_هفته فرستنده ی دیجیتال ازمیغان و ملوند با حضور دکترعبدالله زاده

شاپ رام www.shoprom.ir

عشق آباد خبر
#در_همین_هفته

فرستنده ی دیجیتال ازمیغان و ملوند با حضور دکترعبدالله زاده و مهندس ایینه دار افتتاح میشود.
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر


No votes yet.