وارده به عشق اباد خبر با سلام ارادت به شما خبر – عشق آباد خبر

شاپ رام www.shoprom.ir

وارده به عشق اباد خبر
با سلام ارادت به شما خبر نگار صدا وسیما وکانال عشق اباد خبر و ضمن تشکر وسپاس از بخشدار محترم اقای شیر دل ومسئولانی که گاز رسانی رو با سرعت به روستاها رساندند ، واقعا جای تشکر ویژه دارد که مردم روستاها مخصوصا کاظم اباد که همه مهاجرت کرده بودن گاز وارد روستا شد واز طرفی هم اسفالت روستا بزودی اغاز خواهد شد دراینجا لازم دانستم از طرف خود واهالی روستای کاظم اباد از همه مسئولانی که به هر نحو ممکن درگاز رسانی به روستاها تلاش نمودند وشرکت گاز وشوراها ودهیار محترم اقای عباس زاده کمال تشکر نمایم
از طرف خود وجمعی کثیری از اهالی روستا وگروه دورهمی روستا کاظم اباد
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@کانال عشق آباد خبر


No votes yet.